België: Nieuwe Recupel-bijdragen in voegen vanaf 1 juli 2010

24 juni 2010


De vzw Recupel werd opgericht door invoerders van elektrische en elektronische apparaten met de steun van de gewestelijke overheden. Haar opdracht bestaat erin de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) in België te organiseren. Het systeem trad in werking op 1 juli 2001.

Vanzelfsprekend is milieubehoud het belangrijkste objectief. Recupel zorgt ervoor dat afgedankte apparaten daadwerkelijk worden ingezameld en gerecycleerd.

Voor de professionele toestellen geldt er een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen. Deze administratieve bijdrage wordt gebruikt om de rapportering en de administratieve kosten te dekken.

Onderstaande Recupel tarieven zijn van toepassing in België vanaf 1 juli 2010.

De volledige productlijst van elektrische en elektronische apparaten waarop een Recupel bijdrage van toepassing is kunt u terugvinden op www.recupel.be

 

09.10.52 Niet autonome CO- en gasmelders

Administratieve bijdrage: 1,0000 € incl. BTW - 0,8264 € excl. BTW

 

09.10.53 Niet autonome rookmelders proffessioneel

Admininstratieve bijdrage: 0,4840 € incl. BTW - 0,4000 € excl. BTW

 

* Rookmelders die gebruik maken van CO detectiecellen, vallen onder de bijdrage van rookmelders.