Testers voor vlammelders: X SERIES TESTERS

main image

Aanvragen van informatie

Ik wil meer te weten komen over dit product?

Aanvraag telefonisch contact

X SERIES TESTERS

De testapparaten voor vlammenmelders zijn lichtfakkels, die een lichtstroom uitzenden, die overeenkomt met de spectra uitgezonden door vlammen. In functie van de te testen vlammenmelder zijn er meerdere modellen beschikbaar.